Tanats vzw
Voor méér volksdans in West-Vlaanderen!
Mali
't Wieltje
Choronde
Hora Brugge
Home
Geschiedenis
Woensdaggroep
Balkangroep
Activiteiten
Kalender

Foto's
Links
Contact
Nieuwtjes
Noteer alvast in je agenda:

24 oktober 2015
Volksdansinstuif
Wanneer Choronde precies ontstaan is, weten we niet… Het eerste document dat we terugvinden, een subsidieaanvraag, dateert uit 1975. Toen bestond Choronde al enkele jaren. Begin de jaren ’70 gingen enkele Roeselaarse Chiroleiders wat regelmatiger volksdansen. Dit deden ze niet bij ‘Klaveren Aas’ die ze te serieus vonden, maar in een eigen, echte jongerengroep. Muziek haalden ze van grijsgedraaide oranje platen van VDCV – wat later Danskant werd. Er werd gedanst in de zaal Don Bosco bij de H. Hart kerk in Roeselare, o.l.v. Joris Vantournhout die cursus ging volgen bij NJV vzw.

Eind de jaren ’70 was Choronde in Roeselare dé uitgaansplaats voor -20-jarigen. ‘Volksdansen is immers veilig’, dachten de ouders. Nu ja veilig, de koppeltjes die toen ontstaan zijn, zijn niet op 2 handen te tellen… Het was een bonte mengeling van vooral Chiroleden en leden van de BJN – nu JNM. In die periode deed Steven Hantson zijn intrede in Choronde. Al vlug volgde hij intensief de cursussen georganiseerd door NJV. Daarnaast volgde hij 3 jaar opleiding tot Dansdocent bij NJV en begon hij les te geven. Dit waren de beste jaren voor Choronde en voor volksdans in West-Vlaanderen in het algemeen. Elke week ging er wel ergens een volksdansinstuif door, er was enorm veel dynamisme en volksdans was enorm populair.

In de jaren ’80 echter begon hierop sleet te komen. Het jonge volkje werd ouder, trouwde en verdween, zonder instroom van nieuwe jongeren. Er werd wel een kerngroep opgericht die her en der optredens verzorgde. Maar het ledenaantal daalde gestaag. Choronde verhuisde enkele keren van zaal en settelde zich dan eind de jaren ’80 definitief op de huidige locatie in de Godelieveparochie.

Begin jaren ’90 kwam de heropleving. Oud-leden herontdekten Choronde en met ‘Volksdansen voor mama’s en papa’s’ lieten we heel wat nieuwe mensen kennis maken met volksdans. In diezelfde periode werkten we ook samen met het Folklorefestival van Doornik, waardoor we jaarlijks een buitenlandse folkloregroep uitnodigden om een optreden te voorzorgen. Dit ging eerst door in zaal OCAR te Rumbeke en later in Ter Beke (bij de Godelievekerk). In samenwerking met NJV, Hora Brugge en ’t Wieltje organiseerden we ook instuiven. De volksdansinstuiven met volksdansorkest Stroop waren legendarisch en een vaste waarde in Vlaanderen. Enkele lessenreeksen volksdansen voor kinderen zorgden voor een nieuwe instroomaan jong volk. Sindsdien dansen we ook jaarlijks op de parochiefeesten van H. Hart. We hadden toen 3 groepen: de Beginnersgroep, de Vervolggroep en de Balkangroep, met Lieve Lejeune als lesgeefster.

In het begin van het nieuwe millennium smelten de Beginners- en de Vervolggroep samen tot de Woensdaggroep. Een heel aantal leden van Klaveren Aas vonden hun weg naar Choronde. Tijd voor een nieuwe toename van het ledenaantal.

Er ontstond heel leuke samenwerking met Kunst Veredelt, waardoor we met Choronde de dans verzorgdenin hun musical ‘Anatevka: A fiddler on the roof’ en in hun operette ‘De Bedelstudent’.
In 2009 dansten we op muziek van de Roeselaarse Harmonie. Tijdens de WE-cursus met Wijnand in 2009 ontstond een leuke samenwerking tussen de jongeren van Choronde en Sapperloot uit Wevelgem. De uitwisseling van dansmateriaal en het aanscherpen van de motivatie stond hier centraal.
Eind 2009 besloten we ten slotte in de veilige structuur van Tanats vzw te stappen, waar Hora Brugge en ’t Wieltje al deel van uitmaakten. Ons ledenaantal blijft stabiel op zo’n 60 leden in twee groepen: de Woensdaggroep en de Balkangroep. Vanaf 2009 begon Cindy Monier meer en meer les te geven in Choronde. In 2010 beëindigde ze de opleiding tot dansdocent bij Danspunt vzw.
Ook Pieterjan Hantson vervangt af en toe Steven Hantson in het lesgeven.
De toekomst van Choronde is verzekerd!

Dansavonden, ledenfeesten, Chorondewandelingen, koffiekoekenavonden,
H. Hart-aperitief, volksdanscafés, instuiven, weekenden, dansdagen,
folkbals… Er is veel te doen in volksdansgroep Choronde. Kom erbij en
geniet mee van de gezelligheid en het dansen op prachtige muziek!